آشنایی با اساتید فادو

استاد مونا نوری_ویولن

استاد مونا نوری

نوازنده و مدرس ویولن و ویولا
استاد ایاد موسوی

استاد سید ایاد موسوی

نوازنده و مدرس گیتار کلاسیک -پاپ
غنچه-پیله-وری-نژاد-مدرس-عود-بربط-ارف

استاد غنچه پیله وری

نوازنده و مدرس عود و موسیقی کودک

استاد شقایق ثقفیان

استاد شقایق ثقفیان

نوازنده و مدرس تار و سلفژکلاسیک و ایرانی

استاد دانیال کارساز

نوازنده و مدرس گیتار الکتریک و گیتار پاپ

استاد یزدان بهمنی

مدرس هنگ درام و سازهای کوبه ای
استاد سپیده شایگان

استاد سپیده شایگان

نوازنده و مدرس پیانو و کیبورد
رضا-ایزدی-مدرس-تنبور-آموزشگاه-فادو

استاد محمدرضا ایزدی

مدرس سه تار و تنبور

استاد سینا نصرتی

مدرس سه تار، آواز ایرانی و پاپ
نیازپیرزاده-مدرس-آوازکلاسیک-پیانو-آهنگسازی

استاد نیاز پیرزاده

مدرس پیانو، آواز کلاسیک و آهنگسازی
استاد حمید فروزان

استاد حمید فروزان

نوازنده و مدرس گیتار کلاسیک -پاپ

شوکا زکریایی

نوازنده و مدرس پیانو

فرشاد فتائی

نوازنده و مدرس گیتار کلاسیک

فادو مگ