استاد شقایق ثقفیان

استاد شقایق ثقفیان

استاد شقایق ثقفیان نوازنده و مدرس تار و سلفژ کلاسیک و ایرانی

دانش آموخته رشته موسیقی در مقطع دیپلم از هنرستان موسیقی تهران و کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران
دارای درجه کارشناسی و کارشناسی ارشد موسیقی از دانشگاه هنر تهران
کارشناس مولف درزمینه موسیقی کودک
احراز نمره ی ۱۰۰ از ۱۰۰ در ارزشیابی سلفژ کارشناسی ارشد

اساتید
اساتید ساز تار، هوشنگ ظریف، داریوش طلایی، داریوش پیرنیاکان، بهروز همتی، حسین مهرانی و مهرداد دلنوازی
اساتید سرایش، هارمونی و فرم، شریف لطفی، امیرحسین اسلامی، حسین مهرانی، مسعود ابراهیمی و حامد مهاجر
اساتید ارکستر و گروه نوازی، محمد رضا فیاض، احسان ذبیحی فر، پریچهر خواجه و کوروش متین
اساتید مبانی موسیقی و سازشناسی، تقی ضرابی، مهر بانو توفیق، مینا افتاده
اساتید جواب آواز، نصراله ناصح پور، جمال الدین منبری و بهاره موحد
استاد آواز کلاسیک و کر، شهلا میلانی
استاد موسقی کودک، ناصر نظر
استاد مستر کلاس تار، داریوش طلایی