استاد حمید فروزان

استاد حمید فروزان

استاد حمید فروزان نوازنده سنتور

دانش آموخته کارشناسی موسیقی – نوازندگی ایرانی از دانشگاه هنر تهران
عضو استعدادهای درخشان و انجمن علمی دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران
کارشناسی ارشد موسیقی شناسی از دانشگاه هنر تهران
عضو خانه موسیقی

سوابق اجرا زنده استاد حمید فروزان
اجرای تکنوازی سنتور در جشنواره ی دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران
اجراهای دانشجویی در قالب تک نوازی و گروه نوازی، در سالن همکف و آمفی تئاتر و دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران، با بیش از ۱۵ اجرا از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲
هم نوازی با گروه نوآوا در بیست و ششمین جشنواره ی بین المللی موسیقی فجر، اسفند ۱۳۸۹
اجرای تک نوازی سنتور در خانه هنرمندان ایران، پائیز ۱۳۹۱
اجراهای متعدد در قالب دونوازی (دوئت) و سه نوازی سنتور (تریو) تحت نام گروه سنتورنوازان تای، از سال ۱۳۹۱
شرکت در هفتمین جشنواره موسیقی جوان در بخش تک نوازی و کسب مقام دوم این جشنواره در شهریور ۱۳۹۲
اجرا در تالار فارابی دانشگاه هنر تهران، آذر ۱۳۹۲
همکاری با گروه متاایکس استاد نادر مشایخی (موسیقی معاصر)، از اسفند ۱۳۹۴
اجرا در فرهنگسرای ارسباران مرداد ۹۵
اجرا در کنسرت شهر اردبیل به دعوت انجمن موسیقی استان اردبیل، شهریور ۱۳۹۵
اجرا در سی و دومین جشنواره موسیقی فجر با گروه برگزیدگان جشنواره جوان، دی ماه ۱۳۹۵
اجرا در دومین جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی، به همراه گروه سنتور نوازان تای، آذر ماه ۱۳۹۶