آشنایی با اساتید فادو

استاد مونا نوری_ویولن

استاد مونا نوری

نوازنده و مدرس ویولن و ویولا
استاد ایاد موسوی

استاد سید ایاد موسوی

نوازنده و مدرس گیتار کلاسیک -پاپ

استاد غنچه پیله وری

نوازنده و مدرس عود و موسیقی کودک

استاد شقایق ثقفیان

استاد شقایق ثقفیان

نوازنده و مدرس تار و سلفژکلاسیک و ایرانی

استاد دانیال کارساز

نوازنده و مدرس گیتار الکتریک و گیتار پاپ

استاد یزدان بهمنی

مدرس هنگ درام و سازهای کوبه ای

استاد سینا نصرتی

مدرس سه تار، آواز ایرانی و پاپ

استاد محمدرضا ایزدی

مدرس سه تار و تنبور

استاد نیاز پیرزاده

مدرس پیانو، آواز کلاسیک و آهنگسازی
استاد حمید فروزان

استاد حمید فروزان

نوازنده و مدرس گیتار کلاسیک -پاپ

شوکا زکریایی

نوازنده و مدرس پیانو

فرشاد فتائی

نوازنده و مدرس گیتار کلاسیک
استاد سپیده شایگان

سپیده شایگان

نوازنده و مدرس پیانو و کیبورد

فادو مگ